Bloedjes Advies & Consultancy

kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid

Consultancy

Ondernemen heeft vele kanten, maar wat je ook doet, de financiële consequenties zijn nooit ver weg. Wil je stoppen met je bedrijf of juist een bedrijf starten of overnemen? Iets ondernemen betekent een bedrijf voeren voor eigen rekening en risico. Uitgangspunt is dat we de risico's in kaart brengen en er voor proberen te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf geborgd wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële zorg voor jouw personeel. Niet alleen voor hun pensioen, ook in minder leuke omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte of ontslag. 

Jouw eigen risico om als ondernemer arbeidsongeschikt te raken, weegt daarbij net zo zwaar. Goed kijken naar waar je mee bezig bent, eventueel samen met je accountant, notaris, advocaat of boekhouder. Het gaat erom dat jij lekker kunt ondernemen! 


  

Opbellen
E-mail